Algemeen

Medewerkers in specifieke functies hebben een verhoogde kans om met bedreigende telefoontjes geconfronteerd te worden. Denk hierbij aan secretaresses/PA’s van leden van de Raad van Bestuur, directeuren, college van B&W, beveiligingsbeambten, of andere functies die de ‘poortwachter’ naar bepaalde personen zijn, of het aanspreekpunt van een organisatie. Bedreigende telefoontjes moeten serieus worden genomen. Om vervolgens te kunnen bepalen of ook de geuite bedreiging reëel is, moet er tijdens het gesprek informatie verzameld worden. In deze training leren wij uw hiermee effectief om te gaan.

In de training worden interne bedrijfsprocedures en beschikbare formulieren doorgenomen. Vervolgens ervaart de deelnemer heel kort aan de telefoon wat zijn natuurlijke neiging is in situaties van extreme agressie aan de telefoon. Hij of zij leert zichzelf snel onder controle te krijgen om vragen te kunnen stellen waarmee hij de minimaal gewenste informatie inwint. De deelnemer leert vaardigheden voor crisiscommunicatie toepassen en tegennatuurlijk reageren. Uiteindelijk vergroot hij zijn vaardigheid om binnen zijn eigen mogelijkheden informatie te verzamelen, te verwerken en te reproduceren op papier.

Voorafgaand aan de training worden interne bedrijfsprocedures doorgenomen met de verantwoordelijke partijen in de organisatie. Na zorgvuldige introductie van de training oefent iedereen een aantal keren met actuele casuïstiek en verlaten de deelnemers de training met een helder beeld van hoe zij kunnen reageren. Het onbekende is bekend geworden. Uw medewerkers hebben meer vertrouwen in hun eigen kunnen, doordat zij een professionele wijze van tegennatuurlijk reageren hebben geleerd.

Wil je meer weten over treatening phonecalls? Neem gerust contact op.