Algemeen

De functie vertrouwenspersoon vraagt een breed scala juridische, psychologische en organisatiekundige kennis en vaardigheden. Met deze training worden startende vertrouwenspersonen voorbereid op hun veelomvattende taak. Vertrouwenspersonen die reeds langer in hun functie werkzaam zijn kunnen hun kennis en vaardigheden in deze training opfrissen en verdiepen.

In de training worden uw taken als vertrouwenspersoon bij de verschillende beleidsfasen verhelderd. U krijgt informatie over uw rol bij de preventie en het signaleren van ongewenst gedrag, de opvang, de interventie en de nazorg van slachtoffers. Daarbij doet u brede kennis op over de verschillende juridische, psychologische en organisatiekundige aspecten waar u als vertrouwenspersoon mee te maken krijgt. Verder oefent u gespreksvaardigheden voor opvang van slachtoffers.