Algemeen

Steeds vaker blijkt dat binnen gemeenschappen, op scholen en in wijken overlast ontstaat. Soms leidt dit zelfs tot strafbare feiten. Denk hierbij aan vandalisme, drugsgebruik, diefstal, tot aan machts- en seksueel misbruik en dreiging van personen. Het is belangrijk om dit tijdig te herkennen en zo erger te voorkomen.

Door het sociale circuit groter te maken en bepaalde voortekenen te signaleren, is het mogelijk hierop te anticiperen en samen met de buurt, gemeente, school, clubs en/of politie de kans op overlast of dreiging te verminderen. Maxxecure ondersteunt, adviseert en begeleidt op onder meer de volgende onderwerpen:

  • Human trafficking
  • Lover boys
  • Buurtvaders
  • Wijkcoaches
  • Achterstandswijken (Oasis game)

Wil je meer weten over buurtkracht? Neem gerust contact op.