Algemeen

Hoe veilig is uw bedrijf nu eigenlijk? Hoe veilig zijn uw medewerkers zelf tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden? Kunnen zij gevaarlijke situaties herkennen en daarop anticiperen? Zijn zij zichzelf bewust van hun eigen onveilige acties en de gevolgen daarvan? Weten zij hoe zij een onveilige situatie kunnen omkeren in een veilige?

Safety Awareness

Safety Awareness richt zich op de medewerkers persoonlijk en de middelen die zij gebruiken om veilig te kunnen werken. Wat kunnen zij zelf doen om hun werk veiliger uit te voeren? Hebben zij de juiste middelen ter beschikking en gebruiken zij deze ook? Zijn zij zich bewust van de gevolgen van hun handelen als het gaat om veiligheid.

Security Awareness

Security Awareness richt zich op interne en externe dreigingen: imagoschade, ongewenste personen, een natuurramp of cybercrime. Door de security awareness van uw bedrijf te vergroten en de risico’s door te lichten, kunt u adequate maatregelen om uw security op orde krijgen en te houden en uw bedrijf beter te beveiligen.

Hoe?

Wij helpen uw medewerkers afwijkend gedrag, onveilige situaties en locaties te herkennen en leert ze hoe te handelen en hoe juist niet. Dit doen we op maat voor elk bedrijf, voor elke locatie en situatie door middel van training/ advies of campagnes, die ondersteund kunnen worden met e-learningmodules, video’s, games en apps.

Wil je meer weten over safety & security awareness? Neem contact met ons op.