Disclaimer

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Jouw privacy is voor ons van het grootst belang. Maxxecure verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben gekregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maxxecure.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Maxxecure verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren?

Maxxecure zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met derden

Maxxecure zal je gegevens nooit aan derde partijen verkopen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maxxecure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze website kunnen links bevatten naar webpagina's van andere aanbieders waarvoor wij geen bescherming van uw persoonlijke gegevens kunnen garanderen.

Recht op inzage, correctie, verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@maxxecure.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij met jou contact opnemen. En eventueel om een kopie van je identiteitsbewijs vragen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Maxxecure zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken, op jouw verzoek reageren.

Voor klachten kan men de website van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

Beveiliging

Maxxecure neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@maxxecure.nl

COOKIES

Maxxecure gebruikt alleen technische en functionele cookies. Verder gebruikt Maxxecure nog analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw toestel. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Natuurlijk kan men zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social plugins

Maxxecure maakt gebruik van social plugins (hierna knoppen genoemd) van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+, LinkedIn. Wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, dat wil zeggen dat zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken worden gestuurd. Voordat u de knoppen kunt gebruiken, moet u deze met een klik activeren. De knop blijft geactiveerd totdat u deze weer uitschakelt of de cookies in uw browser verwijderd. Meer informatie over cookies vindt u in onze aanwijzingen met betrekking tot cookies.

Na activering wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk opgebouwd. De knop wordt vervolgens direct door het sociale netwerk aan uw browser doorgegeven en door de browser in de website opgenomen. Nadat een knop is geactiveerd, kan het betreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, onafhankelijk van het feit of u daadwerkelijk op de knop klikt. Wanneer u bij een sociaal netwerk bent ingelogd, kan dit netwerk het bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wanneer u lid van een sociaal netwerk bent en niet wilt dat dit netwerk de gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van deze website aan uw account aldaar koppelt, moet u bij het betreffende sociale netwerk uitloggen voordat u de knoppen activeert.

We hebben er helaas geen invloed op welke gegevens de sociale netwerken met hun social plugins verzamelen. Voor meer informatie over het doel, de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de betreffende sociale netwerken, hun privacy statement en het recht van verzet verwijzen we u naar hun voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden herzien, de laatste herziening dateert 30 april 2018.